Informacje o programie

 

Nie zapomnij - termin składania zeznań podatkowych PIT mija 2 maja 2017 roku!

  Dlaczego ponad 500.000 podatników wybrało Program e-pity?
 • Program jest prosty i szybki – deklarację wypełnisz w 5 minut, co potwierdziły testy Spider’s Web.
 • NOWOŚĆ: program obsługuje wstępnie przygotowany PIT (PFR) z serwerów Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów.
 • Program działa na wszystkich systemach operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, Android oraz iOS.
 • Program jest bezpieczny – protokół SSL oraz certyfikat Avast – producenta programu antywirusowego.
 • Program jest wiarygodny – posiada certyfikat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
 • Program e-pity jest najlepszym programem w Polsce do składania rocznych zeznań podatkowych – potwierdza to certyfikat.
 • Jako jedyny, program e-pity umożliwia elektroniczną wysyłkę pism przez e-PUAP do wszystkich Urzędów Skarbowych w Polsce!
 • Program e-pity jest całkowicie za darmo.
 • Program e-pity to ponad 3.000.000 poprawnie wysłanych e-Deklaracji.
 

Terminy składania PIT

Zeznania PIT można dostarczyć:

Osobiście (składając je w okienku podawczym włąściwego Urzędu Skarbowego) Przez Internet – wysyłając PIT w formie elektronicznej Korespondencyjnie – za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data stempla pocztowego) lub też Polskiego Urzędu Konsularnego

W roku 2016 obowiązywać będą następujące terminy składania rozliczeń PIT:
 • 9 stycznia 2017:
  • PIT-12 (oświadczenie jako warunek dla dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego przez płatnika;)
 • 20 stycznia 2017:
  • PIT-6 (deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu)
  • PIT-16 (wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej)
 • 31 stycznia 2017:
  • PIT-16A (przedsiębiorcy rozliczający się w formie karty podatkowej)
  • PIT-19A (deklaracja przeznaczona dla duchownych)
  • PIT-28 (firmy rozliczające się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego)
 • 28 lutego 2017:
  • PIT-40 (płatnicy składający zeznanie podatkowe za pracownika)
  • PIT-40A (deklaracja składana przez ZUS za świadczeniobiorcę)
  • PIT-28 (firmy rozliczające się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego)
 • 2 maja 2017:
  • PIT-36 (za działalność gospodarczą)
  • PIT-36L (deklaracja dla przedsiębiorców lub wspólników spółek osobowych, rozliczających się liniowo)
  • PIT-37 (formularz wypełniany przez pracowników etatowych, zleceniobiorców, emerytów i rencistów z tytułu: umowy o pracę, o dzieło, zlecenia lub świadczeń socjalnych)
  • PIT-38 (za dochody uzyskane z giełdy)
  • PIT-39 (dla podatników z dochodami ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych)
 • Termin końcowy mija o godzinie 23:59 dnia wskazanego powyżej. Podatnicy, którzy deklaracji nie złożą w terminie powinni liczyć się z konsekwencjami takiego działania i karą za opóźnienie.
 • Zeznania PIT można dostarczyć:
  • Osobiście – składając je w okienku podawczym wyznaczonego Urzędu Skarbowego
  • Przez Internet – wysyłając je w formie elektronicznej
  • Korespondencyjnie – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Polskiego Urzędu Konsularnego
 • Ważne: wysyłając rozliczenie PIT pocztą, za datę jego złożenia uznaje się datę stempla pocztowego.
 

Ulgi Podatkowe

Bądź świadomy swoich praw do ulg podatkowych:

Maksymalne odliczenie: wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 4 866 zł
Wymagane dokumenty: dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek
Załączniki i pozycja: PIT/O (29)
Pozycja w deklaracjii: PIT-36 (159) PIT-37 (105) PIT-28 (71) PIT-36L (26)
Maksymalne odliczenie: 10-30% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi
Wymagane dokumenty: ewidencja kosztów kwalifikowanych oraz dowód ich poniesienia
Załączniki: Tylko na deklaracji PIT
Na deklaracjach: PIT-36 PIT-36L
Maksymalne odliczenie: W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2016
Wymagane dokumenty: RMUA lub inny dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek
Załączniki: Tylko na deklaracji PIT
Maksymalne odliczenie: Kwota zwrotu łącznie z podatkiem
Wymagane dokumenty: Dowód zwrotu świadczeń
Dodatkowe warunki: Nie były potrącone, wcześniej były opodatkowane
Załączniki i pozycja: PIT/O (21)
Pozycja w deklaracjii: PIT-36 (159) PIT-37 (105) PIT-28 (71)
Maksymalne odliczenie: Koszt leków minus 100 zł za miesiąc
Wymagane dokumenty: potwierdzenie wydatku (kto, komu, kiedy, ile)
Dodatkowe warunki: Zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków
Załączniki i pozycja: PIT/O (19)
Pozycja w deklaracjii: PIT-36 (159) PIT-37 (105) PIT-28 (71)
Maksymalne odliczenie: W wysokości poniesionych wydatków
Wymagane dokumenty: Dowód poniesienia wydatku (kto, komu, ile, kiedy)
Dodatkowe warunki: Orzeczenie o niepełnosprawności
Załączniki i pozycja: PIT/O (19)
Pozycja w deklaracjii: PIT-36 (159) PIT-37 (105) PIT-28 (71)
Maksymalne odliczenie: 2 280,00 zł
Wymagane dokumenty: Akt własności / współwłasności oraz skierowanie na zabiegi
Dodatkowe warunki: Orzeczenie o I lub II stopniu niepełnosprawności
Załączniki i pozycja: PIT/O (19)
Pozycja w deklaracjii: PIT-36 (159) PIT-37 (105) PIT-28 (71)
Maksymalne odliczenie: 6% dochodu podatnika
Wymagane dokumenty: Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia)
Dodatkowe warunki: Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%
Załączniki i pozycja: PIT/O (13)
Pozycja w deklaracjii: PIT-36 (159) PIT-37 (105) PIT-28 (71)
Maksymalne odliczenie: 6% dochodu podatnika
Wymagane dokumenty: Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia)
Dodatkowe warunki: Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%
Załączniki i pozycja: PIT/O (11)
Pozycja w deklaracjii: PIT-36 (159) PIT-37 (105) PIT-28 (71)
Maksymalne odliczenie: 6% dochodu podatnika
Wymagane dokumenty: Potwierdzenie stacji krwiodawstwa
Dodatkowe warunki: Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%
Załączniki i pozycja: PIT/O (15)
Pozycja w deklaracjii: PIT-36 (159) PIT-37 (105) PIT-28 (71)
Maksymalne odliczenie: 760,00 zł
Wymagane dokumenty: Dokument (kto, komu, ile, za co zapłacił)
Dodatkowe warunki: nie więcej niż poniesione wydatki, tylko dwa bezpośrednio następujące po sobie lata
Załączniki i pozycja: PIT/O (25)
Pozycja w deklaracjii: PIT-36 (159) PIT-37 (105) PIT-28 (71)
Maksymalne odliczenie: W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2016
Wymagane dokumenty: RMUA lub inny dokument potwierdzający ich wartość
Dodatkowe warunki: Jedynie 7,75% podstawy, a nie 9%, które płacisz
Załączniki i pozycja: Tylko na deklaracji PIT
Pozycja w deklaracjii: PIT-36 (190,192), PIT-37 (116,118) PIT-28 (99, 100) PIT-36L (40, 41) PIT-28 (108,109)
Maksymalne odliczenie: 1112,04/ rok na 1 dziecko - warunek dochodów; 1112,04/rok na 2 dziecko; 2000,04 na 3 dziecko; 2700 na 4 i kolejne dziecko
Wymagane dokumenty: Akt urodzenia, prawo opieki nad dzieckiem
Dodatkowe warunki: Nie rozliczysz jej składając PIT-28 i PIT-36L
Załączniki i pozycja: PIT/O (41)
Pozycja w deklaracjii: PIT-36 (194) PIT-37 (120) PIT-36L (40, 41) PIT-28 (108,109)
Maksymalne odliczenie: Kwota podatku z zagranicy
Wymagane dokumenty: Dokument z zagranicy (odpowiednik PIT-11)
Załączniki i pozycja: PIT/O (43)
Pozycja w deklaracjii: PIT-36 (194) PIT-37 (120) PIT-28 (110) PIT-36L (42)